mandag 28. april 2014

Åpen kildekode Lotus Notes Agent

De aller fleste av oss liker åpen kildekode, enten om det er operativsystemet Android, eller om det er en blogg på Wordpress-plattformen. I tillegg til dette, finnes det mye annet. Man kan finne alt fra operativsystemer, til for eksempel Lotus Notes Data Exporter.

Lotus Notes Data Exporter ble laget av meg og en annen IT-Arkivar (Torbjørn Aasen). Vi lagde dette som et distribuert team, hvor Torbjørn satt på sin kontorstol hos IKA Møre & Romsdal og jeg satt på Bergen Byarkiv / Avdeling for Moderne Arkiver.

Vi hadde samme utfordring, å ta uttrekk av Lotus Notes løsninger. Lotus Notes kan eksportere selve basen i eget DXL-format (en XML-dialekt), men når man kommer til vedlegg, vil man ikke kunne eksportere dette uten videre.

Da var det bare å lære seg Lotus Notes Scripting. Det ligner på klassisk Visual Basic i syntaksen, så det er rimelig lettfattelig å ta tak i - for de som har programmert i Visual Basic. Det måtte kodes opp en løsning som gav nye navn på filer ved eksport, for å forhindre overskrivning. Videre, måtte det logges hvis det var eksporter som feilet, det måtte lages knytning mellom nye filnavn og selve innslagene i basen, for å beholde referanseintegriteten.

Se gjerne på Google Code: Lotus Notes Data Exporter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar