fredag 2. mai 2014

Brukermedvirkning som prestasjonsmåling

Det kan se ut som en graf over global
oppvarming, men det er en dag med
eksplosiv vekst i unike brukere.
Mange vil gjerne gå innom Google Analytics og se en dag med eksplosiv vekst i antall treff, sidevisninger, antall unike brukere eller hva enn man føler at er viktig å fokusere på i sin organisasjon. Man kan selvsagt slå seg selv på brystet og tenke: Å så flink vi er og la det ligge med det. Alle liker å snakke om målbare tall, når det er presentasjoner eller avdelingsmøter, men det hjelper lite, hvis man ikke vet hva man har gjort riktig.

Brukermedvirkning som prestasjonsmåling

Sammenligning av to perioder, i
dette tilfellet to dager.
Hvordan brukerne benytter ditt nettsted, er en god måling for prestasjonen. I visse tilfeller er det teknologiske implementeringer som utgjør differansen. Teknologiske implementeringer som kan utgjøre forskjell er alt fra User Experience Design (UXD) til søkemotoroptimalisering, dedikerte mobilutgaver, responsivt design og mye annet. Men det kan også være andre faktorer som kvaliteten på innhold,  illustrasjoner av innhold eller deling i sosiale medier, med en viral spredning.

Uansett vil du kunne se i Google Analytics hva som har blitt gjort, hva brukerne gjorde først, hvor de kom fra, du kan aggregere innhold, sammenligne med tilsvarende perioder og mye annet.Tall du vil ha opp og tall du vil ha ned

Eksplosjon i visninger og økter, samt
brukere, men en liten nedgang i sider
per økt.
Ikke alle tall er positive, noen tall vil du ha ned, noen tall vil du ha opp. Hvis man bare ser på en parameter, kan man tro at man er i mål og feilaktig trekke en konklusjon om at man ikke har noe behov for å videreutvikle eget nettsted og innhold. Man må også tenke over at man på noen typer nettsteder vil kunne trekke negative assosiasjoner til eksplosjon i antall besøk. Får man mange treff på supportsider, kan dette implisitt bety at du leverer en ustabil tjeneste.

 • Tall du vil ha opp
  • Unike besøkende
  • Returnerende besøkende
  • Nye besøkende
  • Søk på eget nettsted
  • Sosiale interaksjoner
  • Gjennomsnittlig øktvarighet
  • Samt eventuelt andre
 • Tall du vil ha ned
  • Fluktfrekvens
Trafikkrapporter over kilder

Det er viktig å følge med på kildene for trafikken, for å kunne få et bedre inntrykk over hvor godt man
Visualisering av trender
presterer i de forskjellige kanalene. Dette er direkte målbart gjennom kilden for trafikk. Man kan velge å lese dette ut i lister, eller i grafer og på den måten få en dypere forståelser for hendelser.

Hvis man ser at antall sosiale interaksjoner går ned, betyr det at man kanskje må investere mer tid i de sosiale knytepunktene. Men nå må man huske at statistikk lyver, en ekslosjon i en kanal, vil påvirke prosentandelen for nettstedet i sin helhet. Videre må man også tenke på at man har det som heter returnerende besøkende. De kan ha kommet inn gjennom en sosial kanal i fortiden, eller gjennom Google eller andre nettsteder. Man har egentlig ingen god måte å vite dette på, hvem har lagret bokmerkene eller husker nettstedet fra en tidligere sosial kampanje?


En visuell fremstillinger over geografisk spredning.
Ønsker du å ha internasjonale brukere, eller primært nasjonale?


Andel mobile brukere

Marker kakestykket
for mer informasjon.
Mange er opptatt av hvor mange mobile brukere de har, som egentlig ikke er en dum ting å måle. Trender har lenge vist at markedet for vanlige datamaskiner har bremset kraftig. Det blir flere og flere mobile brukere og trenden ser ikke ut til å snu. Nettbrett, phatblets (store mobiler), mobiler og hybridenheter vil i stor grad ta over mesteparten av Internettet. Hvis du i dag ikke ser denne trenden på ditt nettsted, er spørsmålet om nettstedet ditt er godt nok tilrettelagt mobile enheter?

Trenden generelt, bør gjenspeiles i en viss grad på ditt eget nettsted. Men visse spesialiserte nettsteder kan ha en naturlig større andel PC-brukere. Jeg tør påstå at de fleste tror de er mer spesiell enn de egentlig er, så man bør egentlig ikke ha det som en hvilepute.

Søkerapporter

Det er to typer søk du vite om og bør bry deg om

 1. Organisk søk
 2. Nettstedssøk
Søkes det på
nettstedet?
Organisk søk er søk fra søkemotorene, dette vil påvirkes av innholdet ditt og hvor bra optimalisert nettstedet er, samt andre faktorer som sitemap og RSS-strøm. Organisk søk blir også påvirket av hvor mye innhold du har, hvor populært innholdet ditt er (sammenfaller det med den gjennomsnittlige interessen?). Årsaken for at du bør være oppmerksom på dette, er at du i stor grad kan høste erfaringer fra eget innhold.

Se på hva du har av mest populære innhold, se på hvorfor dette er mest populært. Om de kom inn gjennom organiske søk, er det gjerne innholdets art og emne, så vel som den teknologiske implementeringen som har gjort sin jobb.

Antall søk på eget nettsted kan være både positivt og negativt. Har du en dårlig søkemotor som ikke vekter søk, vil brukerne måtte søke flere ganger. Dette omtales gjerne som søkeforbedringer i Google Analytics.
Ikke alle søkeforbedringer er negative, vi ønsker jo ikke å ha en høy fluktfrekvens. 

Hvis brukerne i stor grad bruker søk for navigering, ønsker vi et høyt tall for søkeforbedring (gjentatte søk). 

Tips for bruk av søke-rapporter
 • Søkeord
  • Trafikk > Søkeord > Organisk
   • Viser søkeord og andre parametre
  • Trafikk > Søkemotoroptmialisering > Søk
   • Viser en alternativ rapport som enkelt gir oversikt over plassering i Google
  • Søkemotoroptimalisering > destinasjonssider 
   • Kan brukes for å se de mest populære artiklene fra Google sitt ståsted
  • Nettstedsøk > Søkeord
   • Se på søkeforbedringer og vurder om man ønsker dette høyt eller lavt.
    I praksis kan en søkeforbedring bety at man ikke fant riktig innhold første gangen, med mindre nettstedet ditt er en søkemotor. Har du en søkemotor, vil du ha dette tallet høyt.

Brukerflyt

Brukerflyten på nettstedet er
et nyttig redskap.
En morsom ting å se på, er bruker-flyten på nettstedet. Dette er en visuell fremstilling av hvordan brukerne inter-agerer med ditt nettsted. I noen tilfeller kan du bruke dette for å forbedre sider/artikler hvor du ser brukerne faller av. Kanskje det er en død lenke eller en artikkel som ikke holder interessen oppe?

Før eller siden vil brukerne falle av uansett, særlig på mobile enheter er terskelen lav. Det trenger altså ikke å være noe feil med innholdet ditt, men du kan bruke denne fremstillingen som et verktøy for å vurdere innholdet som har høy fluktfrekvens.

Ta på deg brukernes briller

Her ser vi en relativ uniform fordeling.
Eksempelet viser kategorilisten på
www.bergenbyleksikon.no
En kul og nyttig funksjon, er å kunne ta på deg brukernes briller. Google kaller dette for Analytics Direktevisning. For å dra full nytte av dette, er det viktig at du har en lenke som fører deg til en eventuell mobilutgave også. Analytics direktevisning vil vise deg hvor mange som har trykket hvor.

I mange tilfeller, vil ikke brukerne bla seg nedover nettsteder i stor grad. Svært ofte klikker de på det øverste innholdet. Spesialiserte nettsteder vil gjerne være unntaket, da man gjerne har en mer oppsøkende tilnærming.

Årsaken for at man bør ha en tekstlenke (eller knapp) som fører til en eventuell mobilutgave, er at denne gjerne vil ha et annet bruksmønster enn skrivebordsutgaven. Direktevisningen vil gi deg en pekepinn på hva som brukes og hva som ikke brukes, på godt norsk bruksmønsteret.

Bruksmønster på dedikert mobilutgave.

Dette bruksmønsteret kan deretter gi deg en pekepinn på hvor lettfattelig det er å navigere rundt på din mobile utgave, samt hva som pirrer nysgjerrigheten for de mobile brukerne. Det er ikke alltid samme type innfallsvinkel man har som en mobil bruker.


Konklusjon

Det er mange faktorer du bør ta sikte på å måle, men husk at det ikke alltid er det høyeste tallet som er viktigst. Det kan tenkes at du bør se på unike brukere og økter, fremfor å se på antall treff. Antall treff vil gjerne gi deg et høyere skrytetall, men det er egentlig ikke et tall som sier noe om bruks-kvaliteten eller bruksmønsteret.

Til syvende og sist bør man sette sine egne mål, enten om det er Return On Investment (ROI) med finansielle mål, eller om det er ikke-finansielle mål som kan måles på andre måter. Man kan deretter lage egne oversiktpaneler i Google Analytics, som man kan beholde privat - eller dele med andre i organisasjonen.

Eksempel på skreddersydd oversiktpanel i GA som er delt med
andre i organisasjonen. Denne viser viktige trender som
bør tas med i vurdering for fortløpende teknologisk utvikling.
Andel mobile brukere er også en viktig trend å følge.
Vurder om du kan øke deltagelsen,
ved å minimere de negative tallene.
I noen tilfeller er det slik at du bør jobbe med å minimalisere de negative målingene, før du legger for mye vekt på øvrige tall. Det er jo et gammelt utsagn som heter "Det er enklere å beholde eksisterende kunder, enn å skaffe nye". Dette er ikke direkte overførbart til nettløsninger, men man bør prøve å beholde de man først har fått inn som besøkende. Alle vil man ikke kunne beholde, da en viss andel egentlig leter etter noe annet. Men man bør i alle fall ha dette i tankene, når det gjelder innholdsproduksjon og UXD, samt andre teknologiske tilpassinger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar