søndag 18. mai 2014

Fiktiv kampanje for økt brukermedvirkning

Jeg skrev en fiktiv kampanje for økt brukermedvirkning og delte denne på slideshare.
Kampanjen viser hvordan man kan gå frem, for å gjøre en omveltning av brukermedvirkning.

Mitt eksempel hadde et ikke-finansielt mål, noen vil gjerne ha mål om økning i salg eller lignende.
Se gjerne presentajonen på slideshare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar