fredag 8. mai 2020

Fixing corrupt SQLITE database in home-assistantsudo apt-get install sqlite3


Enter config dir of home-assistant

cd/home/homeassistant/.homeassistant
 sudo systemctl stop home-assistant@homeassistant.service


sqlite3 home-assistant_v2.dbIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar