torsdag 6. mars 2014

NSF Ordlisten og GA Kampanjer innført i Ransake

Bidraget mitt til hackathon tidligere i år; Ransake, har jeg i kveld jobbet videre med. Nå har jeg implementert NSF-Ordlisten slik jeg ønsket å gjøre det. Jeg har også implementert funksjon for sporing av kampanjer (det vil si, ikke kampanjer i økonomisk forstand, men sosiale kampanjer i form av QR-koder og NFC).

Det som ikke kan måles, har ingen verdi!

Kanskje jeg overdrev litt med den overskriften, men overskrifter selger! Hvis QR-Koder og NFC skal kunne måles i en konkret verdi, må man se på tilsvarende til CTR (Click Through Rate). Hvis jeg hadde tenkt på dette, før jeg lagde mine proof of concept QR-koder, kunne jeg bakt det inn i URL-strengen. Men jeg har ikke nok parametre i QR-kodene jeg har skrevet ut, samt jeg eier ingen skriver.

NFC-brikkene kunne jeg bare reprogrammert, jeg tenker miljø, gjenbruk og lommebok. Derfor er de ikke låst for skriving. Selv om jeg kunne gjort dette, er det ulemper med en lenger nettaddresse.
  • NFC-brikkene mine tar 120 bytes. 
  • QR-kodene blir mer kompleks, jo mer data man fyller i
    • Dette fører til at de blir vanskeligere å skanne

Altså føler jeg at jeg egentlig er kanskje på en sweetspot, men jeg har tenkt mine tanker om hvilke parametre man bør bake inn i en QR-kode, for kampanjesporing i Google Analytics. Skal ikke utbrodere noe mer om det i denne omgang.

Hvordan bør man spore den sosiale kampanjen fra QRkode og NFC?

Man trenger ikke spore kampanjen helt fra den fysiske koden, man kan like gjerne sende en unik ID som identifiserer kampanjen, så kan systemet slå opp kampanjen i databasen og "oversette" til sporingsparametrene. Feks. Kampanje ID 99 sendes fra QRkoden gjennom adresselinjen, eller fra NFC-brikken. PHP slår opp mot MySQL og henter ut informasjon om Kampanje 99.

Systemet henter ut at det for eksempel er et a4 ark, at det er en QRkode, hvilke søkeord som er relatert (hvis noen), samt andre faktorer. Man kan da også ha mye annen informasjon, som når kampanjen ble laget, forventet levetid, samt man kan legge inn styringslogikk som fører brukerne ut fra kampanjen, hvis den har et absolutt stopp-punkt.

På denne måten kan man styre brukerne, man kan føre relativt omfattende statistikk på fysisk interaksjon med kampanjer, man får beholde korte URL-er, man sender bare kampanjeid. Søkeord og annet kan man bake inn i kampanjen.

Selv om jeg har nevnt veldig mange fordeler med denne løsningen, er kanskje den aller største fordelen fleksibilitet. Tenk om noen har laget 100.000 plakater som er sendt ut og hengt opp, så finner man ut at man burde endret litt på søkestrengen. Hvis QRkoden og NFCbrikken sender bare kampanjens ID og systemet slår opp resten, kan man påvirke prosessflyten fra fysisk interaksjon med plakat eller annet objekt, til hvor man blir ført. Ikke bare er det et enormt sikkerhetsnett, men i andre tilfeller kan man jo tenke gjenbruk.

Man kan lage generiske kampanjer, som for eksempel "Månedens artikkel" eller "dagens...", som endres innenfor gitte tidsintervaller. Det er jo som alltid fantasien som setter grenser, ikke teknologien.

Status på piloten Ransake

Saken er den at jeg fikk på plass det jeg tenkte på tidligere i dag, jeg fikk laget meg en overstyring av asynkrone søk, i de tilfeller det var et statisk søk (søkeparameter i addresselinjen). For å ikke forvirre brukerne, fjernes søkeboksen når det er søkestreng i adresselinjen.

Man får en knapp "fjern søk", når man kommer inn gjennom kampanjene NFC eller QRkode (som kan være på den samme fysiske plakaten, for den slags skyld).

Teksten på knappen blir muligens endret, samt ikoner. Ransake er en proof of concept løsning, som kanskje munner ut i noen praktiske løsninger i andre tilfeller. Når jeg ser Ransake tar til form etter hvert, føler jeg egentlig at det kanskje blir brukbart i seg selv, når løsningen er ferdig. Domenet ransake angrer jeg på, jeg føler at det kanskje er et ladet ord.

Når jeg kjøpte domenet, rett før hackathon, tenkte jeg på ordet ransake. Det kan jo være å gå etter noe i sømmene. Men i ettertid har jeg tenkt på domenenavnet, kanskje det er for ladet? 

Hva har jeg lært i dag?

  • Kampanjesporing på Google Analytics er ikke vanskelig
    • Men det kan være veldig nyttig!
  • Lag sporingssystemene før du lager QR-koder og skriver til NFC-brikkene
    • Hvis du gjør det i motsatt rekkefølge og glemmer en parameter, vil du måtte lage unntaksbehalding i bakende-koden.
NB! GA sin sporingskode for kampanjer, skiller på STORE og små bokstaver.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar