tirsdag 4. mars 2014

Analyse av en it-blogg

Jeg vil her ta for meg en analyse av http://blogg.itfag.hist.no.

Analyse av bloggens artikkelforfattere og formål

Ved å gå inn på "om oss", finner man fort ut hva bloggen har som formål - og hvem som skriver på bloggen. Det er en blogg som handler om IKT, teknologi, læring og forskningsarbeid. Innholdet er skrevet og publisert av ansatte ved HiST, som ligger til avdelingen for Informatikk og e-læring.

Dette gir bloggen en autensitet, da det implisitt er gitt at dette er skrevet av fagfolk.

Grensesnitt, innhold og målgrupper


Bloggen ser ved første øyekast relativt ryddig og oversiktlig ut, blogginnleggene er kategorisert innenfor campus, data og teknologi, diverse, FoU, intervju, itfag, læring, studier, samt tips og triks.
Alt i alt er det i skrivende stund 207 blogginnlegg, som er lett å finne frem til ved hjelp av kategorlisten i høyremargen eller ved hjelp av søkeboksen. Det er også på plass en ordsky (tagger), som viser den relative frekvensen av nøkkelord, som en alternativ inngang til innhold. Tagger gir en måte å søke på tvers av artikler, basert på nøkkelord. Det er litt jobb å "tagge" artikler, men det gir mye igjen i økt brukeropplevelse, søkemotorrangering og CTR (Click Through Rate), dvs. hvor mange som klikker seg gjennom, før de faller av lasset.

Forsiden på bloggen har til enhver tid det nyeste innholdet, slik man per definisjon egentlig skal ha på en blogg (kronologisk listing av innhold). I noen tilfeller regner jeg med at man bruker "sticky" / fastlimt blogginnlegg, hvis det er en spesiell hendelse (f.eks. streik, snøstorm eller andre ting som er svært viktig å formidle).

Leserne på gruppen, antar jeg at man primært kan dele inn i tre målgrupper.
Primærmålgruppen er nok studenter ved HiST, sekundærmålgruppen vil jeg anta er potensielle studenter.
Tertiærmålgruppen vil jeg si er den vanlige personen, med teknologisk interesse. I noen tilfeller vil nok tertiærmålgruppen omfavne medarbeidere hos HiST, men jeg antar at de fleste av dem kommer inn gjennom søkemotorer eller deling i sosiale medier.

En del av innleggene har brukerskapt innhold, i form av kommentarer på innlegg.
Dette fører i noen tilfeller til økt verdi av hovedinnholdet, som for eksempel blogginnlegget Wonderlop - det neste store?

Her ser man at bloggeren kommer med "it nytt", som er en fersk nyhet. Det skaper engasjement blant leserne, som tilfører bloggen merverdi gjennom brukerskapte tilbakemeldinger. Det forekommer erfaringsutvekslinger i kommentarfeltet, der det blant annet blir påpekt at man skulle ønske at det ikke bare var en APP, men også en nettside. Videre fører det til at man får formidlet at APPen var ustabil, samt at det ikke var mulig å få tak i invitasjoner.

Teknologisk plattform

Bloggens teknologiske plattform er WordPress, som er en åpen kildekode bloggplattform. Efaringer tilsier at WordPress er et av de bedre bloggverktøyene man kan installere på eget webhotell. Man kan utvide bloggplattformen med utallige innstikk, det er store forum og mye hjelp å få på sosiale erfaringsnettverk som for eksempel stackexchange. WordPress kjører også best på Linux, Apache MySQL og PHP (LAMP).

LAMP har en fordel at det er fritt for lisenser, samt krever ikke all verden av maskinvare for å gå rundt.
Man kan installere en LAMP-server på en liten rasberryPI pc, som har samme fotavtrykk som et (forvokst) kredittkort.

Bloggen har noen ting som er gode, som for eksempel ordskyen som ble nevnt tidligere, bruk av kategorier og en bredde i innholdet. Dette gjør at man har flere innganger, samt man har en faglig bredde i innholdet.
Det er også smart av bloggerne å bruke bloggen i fagsammenheng, som gir økt oppslutning på bloggen.

Det er noen ting på bloggen som bør gjøres noe med, blant annet står det "Search..." i søkefeltet, det er relativt lav grad av universell utforming på menyen (:hover). Til slutt vil jeg nevne at bloggens identitet har en klar sammenheng med nettsiden til HiST. Man ser med en gang at det er kjente HiST-elementer, som er med å skape tillitt (autensitet).

Hva gir bloggen?

De har som mål at bloggen skal være en viktig arena for erfaringsdeling og utveksling av kunnskap, dette er i tråd med forventningene om hva sosiale medier tilsier, dette med åpenhet og transparenthet. Bloggen gir også en personlig tilnærming til emner og det fremkommer en synergieffekt ved at man får delt erfaringene og på den måten samtidig produsert artikler. I motsetning til mange private bloggere som må finne på sine egne emner og må oppleve episoder, reiser eller hva enn de ønsker å promotere, vil IT-bloggen ha et tilnærmet uendelig påfyll av erfaringer og kunnskapsutveksling, samt ny teknologi og programvare.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar