torsdag 3. desember 2015

LilyTiny LilyPad ATtiny85 - Wearable IoT - kom i gang!

LilyTiny LilyPad ATtiny85 er en mikrokontroller som skal tåle vaskemaskinen og er laget for å sy på klær, kostymer eller annet. I bunn og grunn bygger den på Atmega sin ATtiny85 men har innebygd USB-krets som forenkler innlasting av fastvare samt strømleveranse gjennom USB er jo da også mulig. Jeg kjøpte enhetene gjennom aliexpress og som vanlig fulgte det ikke med noe annet enn kretskortet. Derfor skal jeg avmystifisere kretskortet gjennom dette innlegget.


Den gjør ikke skam på navnet sitt "LilyTiny"

Størrelsesmessig er den som en femkroner.


Baksiden viser koblingsmulighetene man har mot ATtiny85 SOIC
(Small Outlined Integrated Circuit).

Tilkoblingsmuligheter

Bak på enheten står det følgende: 
P0, P1, P2, 5V, VIN, GND,  P5, P4, P3.

Men hvordan brukes dette i praksis?
Her ser man ATtiny 85 chippen sine muligheter og hva som er koblet opp hvor.
Basert på kretskortet og ATtiny85 kan man derfor lese seg frem til:
 • IO - inputs / outputs
  • P0 - PWM / MOSI / D1
   • PB0 (MOSI/DI/SDA/AIN0/OC0A/OC1A/AREF/PCINT0)
    • Pin 5 på chippen
  • P1 - PWM / MISO / D0
   • PB1 (MISO/DO/AIN1/OC0B/OC1A/PCINT1)
    • Pin 6 på chippen
  • P2 - A1
   • PB2 (SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)
    • Pin 7 på chippen
  • P3 - A3
   • PB3 (PCINT3/XTAL1/CLKI/OC1B/ADC3)
    • Pin 2 på chippen
  • P4 -A2
   • PB4 (PCINT4/XTAL2/CLKO/OC1B/ADC2)
    • Pin 3 på chippen
  • P5 - Reset / A0
   • PB5 (PCINT5/RESET/ADC0/dW)
    • Pin 1 på chippen
 • Strøm
  • VIN
   • Volt inn ()
  • GND
   • Jord
  • 5V
   • 5 Volt

For å bruke Arduino IDE med enheten må man legge inn driver, følg guiden her:
https://digistump.com/wiki/digispark/tutorials/connecting

Deretter er det litt forskjellig fra hvordan vanlig Arduino virker, man må velge "Micronucleus" som programmer og man må koble ut kortet når man skal laste opp fastvaren, deretter sier Arduino IDE at du skal koble den til og vips fyker den over. (Du vil altså ikke se en com-enhet, slik du gjør med vanlig Arduino, du får heller ei brukt serial printline mot PC).


Relaterte lenker:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar