torsdag 3. desember 2015

Bergens tidende lanserte rentekartet

Tjenesten "rentekartet" fra Bergens Tidende var ganske morsomt, men samtidig fikk det meg til å lure litt. Hvorfor er den en åpenbar geografisk sammenheng mellom rentenivået til innebyggerne i vårt land?

Nå er rentekartet litt vanskelig å se i sin helhet uten å modifisere DOM (Document Object Model) på grunn av at det ikke er laget med tanke på responsivt design, dessverre. Men jeg tok å manipulerte DOM for å se utsnitt av hele landet:

Det er jo tydelig at en del områder har greie rentevilkår
Men de som bor midt på fjellet eller langs svenskegrensen ser ut
til å ha dårlige rentevilkår.
Det jeg umiddelbart begynte å lure på, var om det var noe som gjorde at de som bor de stedene kanskje ikke refinansierer sine boliglån? De har kanskje tilknytning til lokalbanken sin?
Kan det være andre årsaker? Kanskje datagrunnlaget er for lite og de få som svarte har dårlige vilkår? BT er jo en bergensavis så det er jo naturlig at de får mange respondenter på vestlandet.

Et annet alternativ kan også være at det er dyrere boliger der rentenivået er lavere. At folk er "bedre kunder" gir jo gjerne bedre vilkår? Unntak for boligprisene fins jo, men dette er jo et snitt av flere respondenter. Boliger er jo dyrere i storbyene enn utenfor og da har gjerne banken bedre marginer? Det blir bare spekulasjoner, men jeg synes nå det var interessant observasjon :-P

Sjekk gjerne ut rentekartet selv http://www.bt.no/bolig/Rentekart-Har-du-darligere-rente-enn-naboen-648916_1.snd

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar