onsdag 30. juli 2014

Innføringsguide - Utvikling for Google Chrome APP

Denne innføringsguiden vil ikke ta for seg noen ting rundt det å skrive kode, eller å publisere en App. Formålet med guiden er å gjøre deg kjent med de tre typene apper man kan snakke om
  1. Hosted App (webapp)
  2. Extension (utvidelse / innstikk)
  3. Packaged App (app som er mulig å pakke for nedlasting)
Før man i det hele tatt skal vite noe om hvor mye jobb det er, må man finne ut hvilken av de tre typene som er mest egnet for det man vil få til, med de rammene man har.

Jeg anbefaler som et første steg å kikke på: Choosing an App type
Det er enkelt å følge flytskjemaet og finne ut hvilken type App man bør lage.

Bloggen min er nå tilgjengelig som en hosted app
det vil si at den kan installeres i Google Chrome
sin applikasjonskuff. >> Installer bloggen <<
For noen vil det være viktig å få en viss type funksjonalitet, i så fall vil man muligens utelukke noen av typene. Eksempelvis vil en extension fungere som en utvidelse av nettleseren. En extension kan være en App som tar skjermbilder av nettsider, finner relevant innhold eller annet. Extension har tilgang til en del APIer.

En hosted App, altså en Webapp - ser ofte ut som en vanlig nettside. Den kjører på ditt eget webhotell. I praksis er dette den enkleste formen for App du kan lansere i Google Chrome Appstore. Hosted app fremstår mer som en lenke, den vil dog havne i applikasjonsskuffen.

Packaged app er best egnet for apper som skal fremstå som det folk forbinder med apper. Men det stiller krav til innhold og funksjonalitet, at du kan pakke det ned - for nedlasting. Eksempel kan være en kalkulator, et tegneprogram eller lignende.

Når du har valgt hvilken type app du skal ha, er det neste steget å ta fatt på igangsettingsguidene til Google.

Eksterne lenker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar